Choroby Układu Oddechowego po Używaniu Konopi Indyjskich są Możliwe Nawet Bez Tytoniu

W badaniu przeprowadzonym w USA zbadano częstość występowania trzech chorób płuc i udowodniono, że przewlekłe palenie marihuany jest czynnikiem ryzyka.

Joint obciąża płuca w takim samym stopniu jak 2,5 do 5 papierosów. Zostało to już zasugerowane w badaniu przeprowadzonym w 2007 roku. Osoby palące regularnie mogą być narażone na zwiększone ryzyko wystąpienia chorób układu oddechowego. Jednak jak dotąd sytuacja związana z badaniem nie była jasna, ponieważ wiele osób zażywających konopie indyjskie również pali tytoń.

Na podstawie dużego eksperymentu zespół badawczy z USA był w stanie udowodnić, że nawet zwykli palacze, którzy nie palą tytoniu, są bardziej narażeni na trzy badane choroby układu oddechowego.

Zespół badawczy na czele z Theresą Winhusen miał dostęp do ponad 400.000 danych dotyczących pacjentów zebranych w latach 1999-2018 w stanie Ohio w USA. Zespół zawęził zestaw danych do osób, u których zdiagnozowano uzależnienie od konopi indyjskich lub nadużycia związane z konopiami indyjskimi i posiadał co najmniej dwie pozytywne próbki moczu na obecność cannabinoidów.

W ten sposób ograniczono kręg badanych do około 9000 osób. Ponadto utworzono grupę kontrolną obejmującą pacjentów, których dokumentacja medyczna nie zawierała dowodów używania konopi indyjskich, ale która była w dużej mierze porównywalna z grupą osób zażywających konopie indyjskie.

Wysoka częstotliwość występowania astmy wśród osób używających konopie indyjskie

Najczęstszą chorobą płuc była astma. Podczas gdy w grupie kontrolnej u 7% osób występowała astma, to w przypadku przewlekłych palaczy marihuany liczba ta wynosiła już 10%.

Astma powoduje krótkotrwałe lub trwałe zwężenie dróg oddechowych. Osoby dotknięte tą chorobą zazwyczaj cierpią na duszność, muszą kaszleć i mają uczucie ściśnięcia w klatce piersiowej. Ryzyko wystąpienia astmy było szczególnie wysokie, jeśli osoby badane w tym samym czasie paliły tytoń.

U 14% palaczy tytoniu, którzy jednocześnie spożywali marihuanę, zdiagnozowano astmę, ale za to u osób palących tylko papierosy liczba ta wyniosła 10%. Jednak, nawet jeśli weźmie się pod uwagę tylko osoby, które nie paliły tytoniu, ryzyko astmy wśród palaczy marihuany było zwiększone w porównaniu z grupą kontrolną.

Zwiększone ryzyko wystąpienia POChP (Przewlekła obturacyjna choroba płuc) i zapalenia płuc

Podobne wyniki uzyskano w przypadku POChP i zapalenia płuc. Obie te choroby były bardziej powszechne wśród osób, które nałogowo używały konopi indyjskich, mieszając konsumpcję z paleniem tytoniu lub bez niego.

POChP obejmuje przewlekłe zapalenie oskrzeli, które powoduje zapalenie i zwężenie dróg oddechowych oraz rozedmę płucną, która charakteryzuje się niszczeniem tkanki płucnej. W zapaleniu płuc woreczki powietrzne odpowiedzialne za wymianę gazową ulegają zapaleniu.

Badanie zatem wyraźnie wykazało, że osoby zażywające konopie indyjskie ogólnie, paląc tytoń lub nie, są bardziej narażone na astmę, POChP i zapalenie płuc.

W opinii zespołu badawczego zaletą obecnego badania w stosunku do poprzednich badań jest to, że można było ocenić dane dotyczące pacjentów zebrane w dłuższym okresie czasu. Jest to korzystne, ponieważ badane choroby rozwijają się zazwyczaj przez wiele lat. Zespół badawczy zauważa jednak również, że palenie tytoniu nadal stanowi największy czynnik ryzyka.

Źródło:
Winhusen, T., Theobald, J., Kaelber, D. C. & Lewis, D. (2019). Regular cannabis use, with and without tobacco co-use, is associated with respiratory disease. Drug and Alcohol Dependence, 204, 107557.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © GrowEnter.pl - Portal GrowEnter to strona o tematyce marihuany thc, potocznie zwanej trawką i konopi cbd.