Praktyczne porady dla terapii przeciwnowotworowej z produktami z konopi indyjskich

W badaniach naukowych odkryto przydatne informacje, które mogą być używane w terapii nowotworów.
cbd-olej-marihuana-medycyna-lek

Jak na razie medycyna znajduje się na samym początku badań terapeutycznego potencjału kanabinoidów w leczeniu raka, a wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi…

Praktyczne zagadnienia w tym temacie dotyczą optymalnej dawki THC i CBD, optymalnej proporcji THC i CBD, połączenie ze standardowymi terapiami, szanse na powodzenie leczenia i czas trwania leczenia produktami z konopi indyjskich.

Od około 20 lat na zwierzętach z różnymi typami raka (płuc, czerniak, prostaty, glejaka mózgu, białaczki, wątroby, trzustki, piersi oraz komórek innych nowotworów) są prowadzone liczne badania na temat właściwości przeciwnowotworowych THC.

Ogólnie u niektórych zwierząt wykryto brak jakiegokolwiek wpływu THC na raka, u innej grupy umiarkowanie silne efekty w zakresie wydłużenia życia, a w trzeciej grupie obserwuje się całkowite zniszczenie komórek nowotworowych.

Tak więc, na przykład, na Uniwersytecie w Madrycie, przeprowadzono badania na szczurach cierpiących na nowotwór złośliwy mózgu (glejak). U około jednej trzeciej zwierząt nie zaobserwowano w trakcie choroby istotnego wpływu THC i syntetycznych kanabinoidów na komórki rakowe. U drugiej jednej trzeciej zwierząt zaobserwowano wydłużenie życia w porównaniu do w ogóle nieleczonej grupy i w ostatniej jednej trzeciej zanotowano całkowite zniszczenie nowotworu.

Przebadano także inne kanabinoidy na ich potencjalne hamowanie nowotworów, w szczególności kanabidiolu (CBD). Badania na zwierzętach i na komórkach rakowych wykazały, że CBD posiada znaczne właściwości przeciwnowotworowe.

Niestety, brakuje danych dotyczących ludzkich nowotworów, aby te wyniki ze sobą porównać.

Godne uwagi jest badanie przeprowadzone przez profesora Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles Donalda Tashkin, który od lat siedemdziesiątych intensywnie badana skutki palenia marihuany na drogi oddechowe. 10 lat temu opublikował on największe dotychczas przeprowadzone badania epidemiologiczne dotyczące związku pomiędzy paleniem marihuany a nowotworem układu oddechowego i innych narządów. Badania te przeprowadzono na około 1200 chorych na raka z Los Angeles i porównano z około 1000 zdrowych pacjentów.

Wbrew jego oczekiwaniom, palenie konopi nie zwiększa ryzyka zachorowania na raka płuc, choć dym konopny zawiera tak samo jak i dym tytoniowy znane substancje rakotwórcze. W zależności od siły zużycia ryzyko raka płuc zostało nieznacznie zmniejszone przez palenie konopi o około 20 – 30%. Donald Tashkin sugeruje, że właściwości przeciwrakowe THC przeciwdziałają rakotwórczym substancjom zawartym w konopnym dymie.

Z najnowszych danych naukowych można dotychczas wyciągnąć następujące wnioski:

1. THC i CBD działają przeciw-rakotwórczo, przy czym ważną rolę odgrywa kilka mechanizmów. W szczególności zmniejszenie tzw. apoptozy, formy programowanej śmierci komórek i hamowanie wzrostu komórek nowotworowych, zmniejszenie tworzenia się naczyń krwionośnych w nowotworze, jak również redukcja tworzenia się przerzutów przez hamowanie adhezji (przylegania), migracji i inwazji (włamania) komórek nowotworowych.

2. Wpływ THC jest zależne od dawki. Duża dawka THC jest znacznie bardziej skuteczna, niż mała. W związku z tym leczenie powinno być prowadzone jak najintensywniej, jak znosi to pacjent.

3. Nie jest ważne jest, w jakiej formie THC i CBD będzie przyjmowane, czy przez inhalację, czy doustnie, jako wysoko skoncentrowany ekstrakt, czy też mniej skoncentrowany. Decydującym czynnikiem jest bezwzględna ilość.

4. Połączenie THC i CBD okazało się bardziej efektywne niż pojedyncze podawanie tych dwóch kanabinoidów. Dlatego oba te kanabinoidy powinny być podawane.

5. Nie wiadomo jeszcze, jak powinna wyglądać optymalna proporcja THC do CBD. Prawdopodobnie w ciągu najbliższych kilku lat okaże się, że jest to zależne od różnych typów nowotworów. Punktem wyjścia może być stosunek 1:1. Istnieją jednak przesłanki, aby zwiększyć dawkę CBD w porównaniu z THC.

6. Należy pamiętać. że leczenie THC i CBD nie jest alternatywą dla terapii, ale możliwych dodatkiem. Istnieją pewne badania, które pokazują, że kombinacja standardowej chemioterapii jak również połączenie radioterapii z kanabinoidami może zwiększyć powodzenie terapeutyczne.

7. Można przyjąć, że reaktywność THC i CBD u różnych osób jest bardzo różna, co obserwowano również w doświadczeniach na zwierzętach.

8. Nie wiadomo jak długo ma trwać leczenie kanabinoidami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © GrowEnter.pl - Portal GrowEnter to strona o tematyce marihuany thc, potocznie zwanej trawką i konopi cbd.