Raport narkotykowy UNODC – nowe narkotyki, nowe rynki, nowe różnice

Raport narkotykowy UNODC   nowe narkotyki, nowe rynki, nowe różnice, GrowEnter

UNODC opublikowała Światowy Raport Narkotykowy na rok 2010

Agenda Narodów Zjednoczonych opublikowała nowe tendencje dotyczące światowej produkcji i obrotu narkotyków. Jak się okazuje, spadły globalne uprawy opiatów i kokainy, zwłaszcza w tych miejscach, które są najważniejszymi obszarami producenckimi – Ameryka Łacińska i Afganistan, wzrasta jednak spożycie środków syntetycznych – amfetaminy i leków na receptę.

Zmianie ulega również geografia spożycia – przykładowo najwięcej heroiny jest spożywane w Afryce Wschodniej i Zachodniej, za to w Ameryce Południowej coraz więcej spożywa się kokainy. Zwiększa się też dysproporcja poziomów szkód pomiędzy krajami Pierwszego i Trzeciego Świata. W Meksyku zmniejsza się rynek narkotykowy, czego skutkiem są coraz to bardziej krwawe „wojny narkotykowe”, choć jednocześnie wzrastają ceny oraz utrudnia się dostęp do narkotyków w USA, przez co maleje ich konsumpcja.

Jak wynika również z raportu UNODC drastycznie naruszane są prawa człowieka w polityce wobec uzależnionych. 80% z nich w ogóle nie ma dostępu do terapii. Największy procent z nich to osoby zamieszkujące kraje najbiedniejsze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


Copyright © GrowEnter.pl - Portal GrowEnter to strona o tematyce marihuany, konopi indyjskich, cannabis, potocznej trawki.